IMA-recognized Minerals that include essential Vanadium

Posted by Vidal Dias on

Airdite

Sr(V4+O)2(PO4)2 · 4H2O

Aleutite

[Cu5O2](AsO4)(VO4) · (Cu,K,Pb,Rb,Cs,)Cl

Alpeite

Ca4Mn23+Al2(Mn3+Mg)(SiO4)2(Si3O10)(V5+O4)(OH)6

Alvanite

ZnAl4(V5+O3)2(OH)12 · 2H2O

Ammoniolasalite

(NH4)2Mg2(H2O)20] [V10O28]

Ammoniomathesiusite

(NH4)5(UO2)4(SO4)4(VO5) · 4H2O

Ankinovichite

(Ni,Zn)Al4(V5+O3)2(OH)12 · 2.5H2O

Anorthominasragrite

(V4+O)(SO4) · 5H2O

Ansermetite

Mn2+(V2O6) · 4H2O

Aradite

BaCa6[(SiO4)(VO4)](VO4)2F

Ardennite-(V)

Mn42+Al4(AlMg)(VO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6

Argandite

Mn7(VO4)2(OH)8

Averievite

Cu6(VO4)2O2Cl2

Balestraite

KLi2V5+Si4O12

Bannermanite

(Na,K)0.7V4+0.7V5+5.3O15

Bariandite

Al0.6(V5+,V4+)8O20 · 9H2O

Bariosincosite

Ba(VO)2(PO4)2 · 4H2O

Barnesite

(Na,Ca)V6O16 · 3H2O

Bassoite

SrV3O7 · 4H2O

Batisivite

BaV83+Ti6(Si2O7)O22

Bavsiite

Ba2V2O2[Si4O12]

Beckettite

Ca2V6Al6O20

Berdesinskiite

V23+TiO5

Bianchiniite

Ba2(TiV)(As2O5)2OF

Bicapite

[KNa2Mg2(H2O)25][H2PV125+O40(V5+O)2]

Blossite

α-Cu2(V2O7)

Bluestreakite

K4Mg2(V24+V85+O28) · 14H2O

Bobjonesite

(V4+O)(SO4) · 3H2O

Bokite

(Al,Fe3+)1.3(V5+,V4+,Fe3+)8O20 · 7.4H2O

Borisenkoite

Cu3[(V,As)O4]2

Brackebuschite

Pb2Mn3+(VO4)2(OH)

Burnettite

CaVAlSiO6

Burroite

Ca2(NH4)2(V10O28) · 15H2O

Bushmakinite

Pb2Al(PO4)(VO4)(OH)

Byrudite

(Be,◻)(V3+,Ti,Cr)3O6

Calciodelrioite

Ca(VO3)2 · 4H2O

Calderónite

Pb2Fe3+(VO4)2(OH)

Carbokentbrooksite

(Na3Na3Na3Na3Na3)Ca6(VMn32+)Zr3[Si3O9]2[Si9O27SiO][Si9O27Nb(OH)3](CO3)(H2O)

Carnotite

K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O

Caseyite

[(V5+O2)Al10-x(OH)20-2x(H2O)18-2x]2[H2V4+V95+O28][V105+O28]2(Na,K,Ca)2-y(SO4)2-z · (60+8x+y+4z)H2O (x = 0-2.5; y = 0-2; z = 0-2)

Cassagnaite

(Ca,Mn2+)4(Fe3+,Mn3+,Al)4(V3+,Mg,Al)2(Si3O10)(SiO4)2(OH,O)8

Cassedanneite

Pb5(CrO4)2(VO4)2 · H2O

Cavansite

Ca(VO)Si4O10 · 4H2O

Cavoite

CaV34+O7

Čechite

PbFe2+(VO4)(OH)

Cheremnykhite

Pb3Zn3(VO4)2(TeO6)

Chernykhite

(Ba,Na)(V3+,Al,Mg)2((Si,Al)4O10)(OH)2

Chervetite

Pb2(V2O7)

Clinobisvanite

Bi(VO4)

Cloncurryite

Cu0.5(VO)0.5Al2(PO4)2F2 · 5H2O

 

Colimaite

K3VS4

Colusite

Cu13VAs3S16

Cortesognoite

CaV2(Si2O7)(OH)2 · H2O

Corvusite

(Na,K,Ca,Mg)2(V5+,V4+,Fe2+)8O20 · 6-10H2O

Coulsonite

Fe2+V23+O4

Curienite

Pb(UO2)2(VO4)2 · 5H2O

Davidbrownite-(NH4)

(NH4)5(V4+O)2(C2O4)[PO2.75(OH)1.25]4 · 3H2O

Dellagiustaite

V2+Al2O4

Delrioite

CaSr(V2O6)(OH)2 · 3H2O

Descloizite

PbZn(VO4)(OH)

Dickthomssenite

Mg(V2O6) · 7H2O

Dokuchaevite

Cu8O2(VO4)3Cl3

Doloresite

V34+O4(OH)4

Donowensite

Ca(H2O)3Fe23+(V2O7)2

Dreyerite

Bi(VO4)

Duttonite

V4+O(OH)2

Eliopoulosite

V7S8

Engelhauptite

KCu3(V2O7)(OH)2Cl

Erikjonssonite

(Pb32O21)[(V,Si,Mo,As)O4]4Cl9

Evdokimovite

Tl4(VO)3(SO4)5(H2O)5

Falgarite

K4(VO)3(SO4)5

Fernandinite

(Ca,K)(V5+,V4+,Fe2+)8O20 · 10H2O

Ferribushmakinite

Pb2Fe3+(PO4)(VO4)(OH)

Fervanite

Fe43+V45+O16 · 5H2O

Fianelite

Mn22+((V,As)2O7) · 2H2O

Finchite

Sr(UO2)2(V2O8) · 5H2O

Fingerite

Cu11(VO4)6O2

Francevillite

Ba(UO2)2(VO4)2 · 5H2O

Franciscanite

Mn62+(V5+,◻)2(SiO4)2(O,OH)6

Fritzscheite

Mn(UO2)2(PO4,VO4)2 · 10H2O (?)

Fulbrightite

Ca(VO)2(AsO4)2 · 4H2O

Gamagarite

Ba2Fe3+(VO4)2(OH)

Gatewayite

Ca6(As3+V34+ V95+As65+O51) · 31H2O

Germanocolusite

Cu26V2(Ge,As)6S32

Goldmanite

Ca3V23+(SiO4)3

Gottlobite

CaMg(VO4)(OH)

Grammatikopoulosite

NiVP

Grantsite

(Na,Ca)2+x(V5+,V4+)6O16 · 4H2O

Greenwoodite

(Ba,V3+O)2V93+(Fe3+,Fe2+)2Si2O22

Grigorievite

Cu3Fe23+Al2(VO4)6

Gunterite

Na4Ca(V10O28) · 20H2O

Gurimite

Ba3(VO4)2

Häggite

V3+V4+O2(OH)3

Hanjiangite

Ba2CaV3+Al(H2AlSi3O12)(CO3)2F

Haradaite

SrVSi2O7

Hechtsbergite

Bi2(VO4)O(OH)

Hendersonite

(Ca,Sr)1.3V6O16 · 6H2O

Hewettite

CaV6O16 · 9H2O

Heyite

Pb5Fe22+(VO4)2O4

Howardevansite

NaCuFe2(VO4)3

Huemulite

Na4Mg(V10O28) · 24H2O

Hughesite

Na3Al(V10O28) · 22H2O

Hummerite

K2Mg2(V10O28) · 16H2O

Hydropascoite

Ca3(V10O28) · 24H2O

Janchevite

Pb7V5+(O8.50.5)Cl2

Kainotropite

Cu4Fe3+O2(V2O7)(VO4)

Kannanite

Ca4Al4(AlMg)(VO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6

Karelianite

V23+O3

Karpenkoite

Co3(V2O7)(OH)2 · 2H2O

Karpovite

Tl2VO(SO4)2(H2O)

Kazakhstanite

Fe53+V34+V125+O39(OH)9 · 9H2O

Kegginite

Pb3Ca3[AsV12O40(VO)] · 20H2O

Khorixasite

(Bi0.670.33)Cu(VO4)(OH)

Kishonite

VH2

Kokinosite

Na2Ca2(V10O28) · 24H2O

Koksharovite

CaMg2Fe43+(VO4)6

Kolovratite

NixZny(VO4)0.67(x+y) · nH2O

Kombatite

Pb14(VO4)2O9Cl4

Krettnichite

PbMn23+(VO4)2(OH)2

Kurumsakite

(Zn,Ni,Cu)8Al8V25+Si5O35 · 27H2O (?)

Kyzylkumite

V3+Ti2O5(OH)

Lasalite

Na2Mg2(V10O28) · 20H2O

Leningradite

PbCu3(VO4)2Cl

Lenoblite

V24+O4 · 2H2O

Lumsdenite

NaCa3Mg2(As3+V24+V105+As65+O51) · 45H2O

Lyonsite

Cu3Fe4(VO4)6

Magnesiocoulsonite

MgV2O4

Magnesiopascoite

Ca2Mg(V10O28) · 16H2O

Mannardite

Ba(Ti64+V23+)O16

Margaritasite

(Cs,K,H3O)2(UO2)2(VO4)2 · H2O

Martyite

Zn3(V2O7)(OH)2 · 2H2O

Mathesiusite

K5(UO2)4(SO4)4(VO5) · 4H2O

Mcbirneyite

Cu3(VO4)2

Medaite

Mn62+V5+Si5O18(OH)

Melanovanadite

Ca(V5+,V4+)4O10 · 5H2O

Merelaniite

Mo4Pb4VSbS15

Mesaite

CaMn52+(V2O7)3 · 12H2O

Metadelrioite

CaSr(V2O6)(OH)2

Metahewettite

CaV6O16 · 3H2O

Metamunirite

NaVO3

Metarossite

Ca(V2O6) · 2H2O

Metaschoderite

Al2(PO4)(VO4) · 6H2O

Metatyuyamunite

Ca(UO2)2(VO4)2 · 3H2O

Metavanuralite

Al(UO2)2(VO4)2(OH) · 8H2O

Michalskiite

Fe3+1.33Cu22+(MgFe3+)2(VO4)6

Mikehowardite

Fe43+(V5+O4)4(H2O)2 · H2O

Minasragrite

(V4+O)(SO4) · 5H2O

Molinelloite

Cu(H2O)(OH)V4+O(V5+O4)

Momoiite

Mn32+V23+(SiO4)3

Montroseite

(V3+,Fe3+)O(OH)

Morrisonite

Ca11(As3+V24+V105+As65+O51)2 · 78H2O

Mottramite

PbCu(VO4)(OH)

Mounanaite

PbFe23+(VO4)2(OH,F)2

Mukhinite

{Ca2}{Al2V3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Munirite

NaVO3 · 1.9H2O

Nabiasite

BaMn9(VO4)6(OH)2

Nagashimalite

Ba4(V,Ti)4B2Si8O27(O,OH)2Cl

Namibite

Cu(BiO)2(VO4)(OH)

Nashite

Na3Ca2[(V95+V4+)O28] · 24H2O

Natalyite

NaV3+Si2O6

Navajoite

Fe3+V95+O24 · 12H2O

Nekrasovite

Cu26V2(Sn,As,Sb)6S32

Nolanite

V83+Fe23+O14(OH)2

Okieite

Mg3[V10O28] · 28H2O

Orthominasragrite

(V4+O)(SO4) · 5H2O

Oxy-vanadium-dravite

Na(V)3(V4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O

Oxyvanite

V23+V4+O5

Packratite

Ca11(As3+V105+V24+As65+O51)2 · 83H2O

Palenzonaite

(NaCa2)Mn22+(VO4)3

Pandoraite-Ba

BaV54+V25+O16 · 3H2O

Pandoraite-Ca

CaV54+V25+O16 · 3H2O

Paramontroseite

V4+O2

Pascoite

Ca3(V10O28) · 17H2O

Paseroite

PbMn2+(Mn2+,Fe3+)2(V5+,Ti,◻)18O38

Patrónite

VS4

Pauflerite

(V4+O)SO4

Pentagonite

Ca(VO)Si4O10 · 4H2O

Phosphovanadylite-Ca

Ca[V44+P2O12(OH)4] · 12H2O

Pintadoite

Ca2(V2O7) · 9H2O

Pliniusite

Ca5(VO4)3F

Poppiite

Ca2V3+V23+[Si2O6OH][SiO4](OH)2O

Postite

Mg(H2O)6Al2(OH)2(H2O)8(V10O28) · 13H2O

Pottsite

(Pb3xBi4-2x)(VO4)4 · H2O (0.8 < x < 1.0)

Protocaseyite

[Al4(OH)6(H2O)12][V10O28] · 8H2O

Pseudolyonsite

Cu3(VO4)2

Pucherite

Bi(VO4)

Pyrobelonite

PbMn2+(VO4)(OH)

Rakovanite

(NH4)3Na3(V10O28) · 12H2O

Rankachite

Ca0.5(V4+,V5+)(W6+,Fe3+)2O8(OH) · 2H2O

Rauvite

Ca(UO2)2(V10O28) · 16H2O

Relianceite-(K)

K4Mg(V4+O)2(C2O4)(PO3OH)4(H2O)10

Reppiaite

Mn52+(VO4)2(OH)4

Rhabdoborite-(V)

Mg12(V5+,Mo6+,W6+)1 · 5O6{[BO3]6-x[(P,As)O4]xF2-x} (x < 1)

Ronneburgite

K2MnV4O12

Roscoelite

K(V3+,Al)2(AlSi3O10)(OH)2

Rossite

Ca(VO3)2 · 4H2O

Rowleyite

[Na(NH4,K)9Cl4][V25+,4+(P,As)O8]6 · n[H2O,Na,NH4,K,Cl]

Rüdlingerite

Mn22+V5+As5+O7 · 2H2O

Rusakovite

(Fe3+,Al)5(VO4,PO4)2(OH)9 · 3H2O

Saneroite

NaMn52+[Si5O14(OH)](VO3)(OH)

 

Santafeite

(Na,Ca,Sr)12(Mn2+,Fe3+,Al,Mg)8Mn84+(VO4)16(OH,O)20 · 8H2O

Satpaevite

Al12V24+V65+O37 · 30H2O

Schäferite

(NaCa2)Mg2(VO4)3

Scheuchzerite

Na(Mn,Mg,Zn)9[VSi9O28(OH)](OH)3

Schindlerite

{(NH4)4Na2(H2O)10}{V10O28}

Schoderite

Al2(PO4)(VO4) · 8H2O

Schreyerite

V23+Ti3O9

Schubnelite

Fe3+VO4 · H2O

Schumacherite

Bi3(VO4)2O(OH)

Sengierite

Cu2(UO2)2(VO4)2 · 6H2O

Shcherbinaite

V25+O5

Sherwoodite

Ca4.5(AlV24+V125+O40) · 28H2O

Simplotite

CaV44+O9 · 5H2O

Sincosite

Ca(VO)2(PO4)2 · 5H2O

Springcreekite

BaV33+(PO4)2(OH,H2O)6

Stanleyite

(V4+O)(SO4) · 6H2O

Starovaite

KCu5O(VO4)3

Steigerite

Al(VO4) · 3H2O

Stibiocolusite

Cu13V(Sb,Sn,As)3S16

Stibivanite

Sb2VO5

Stoiberite

Cu5(VO4)2O2

Straczekite

(Ca,K,Ba)(V5+,V4+)8O20 · 3H2O

Strelkinite

Na2(UO2)2(VO4)2 · 6H2O

Sulvanite

Cu3VS4

Suzukiite

BaVSi2O7

Tangeite

CaCu(VO4)(OH)

Tillmannsite

Ag3Hg[(V,As)O4]

Tivanite

V3+TiO3(OH)

Tokyoite

Ba2Mn3+(VO4)2(OH)

Tomichite

(V,Fe)4Ti3AsO13(OH)

Trebiskyite

Na3Mg2[TiV9O28] · 22H2O

Turanite

Cu5(VO4)2(OH)4

Turtmannite

(Mn,Mg)22.5Mg3-3x((V5+,As5+)O4)3(As3+O3)x(SiO4)3O5-5x(OH)20+x

Tyuyamunite

Ca(UO2)2(VO4)2 · 5-8H2O

Uakitite

VN

Udinaite

NaMg4(VO4)3

Uvanite

U26+V65+O21 · 15H2O (?)

Vanadinite

Pb5(VO4)3Cl

Vanadio-oxy-chromium-dravite

Na(V)3(Cr4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O

Vanadio-oxy-dravite

NaV3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O

Vanadio-pargasite

NaCa2(Mg43+V)(Al2Si6)O22(OH)2

Vanadiocarpholite

Mn2+V3+Al(Si2O6)(OH)4

Vanadium

V

Vanadoallanite-(La)

{CaLa}{V3+AlFe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Vanadoandrosite-(Ce)

{Mn2+Ce}{V3+AlMn2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Vanadomalayaite

CaV4+(SiO4)O

Vanalite

NaAl8V10O38 · 30H2O

Vanarsite

NaCa12(As3+V5+8.5V4+3.5As65+O51)2 · 78H2O

Vandermeerscheite

K2[(UO2)2V2O8] · 2H2O

Vanoxite

V44+V25+O13 · 8H2O

 

Vanuralite

Al(UO2)2(V2O8)(OH) · 11H2O

Vésigniéite

BaCu3(VO4)2(OH)2

Volborthite

Cu3(V2O7)(OH)2 · 2H2O

Vuorelainenite

Mn2+V23+O4

Waipouaite

Ca3V54+O9[Si2O5(OH)2][Si3O7(OH)2] · 11H2O

Wakefieldite-(Ce)

Ce(VO4)

Wakefieldite-(La)

La(VO4)

Wakefieldite-(Nd)

Nd(VO4)

Wakefieldite-(Y)

Y(VO4)

Watatsumiite

Na2KLi(Mn2+,Fe2+)2V24+[Si8O24]

Wernerbaurite

{(NH4)2[Ca2(H2O)14](H2O)2}{V10O28}

Yaroshevskite

Cu9O2(VO4)4Cl2

Yushkinite

(Mg,Al)V4+S2(OH)2

Ziesite

β-Cu2(V2O7)

Ziminaite

Fe3+ 6 (VO4)6

Zoltaiite

BaV24+V123+(SiO4)2O19

 

 

From <https://voyagernation.myshopify.com/admin/online-store/articles/556368232604>

0 comments

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published